Scheiden in Enschede

Uw totaalpartner op het gebied van echtscheiding

Scheiden in Enschede is de scheidingspartner die alle aspecten betreffende een echtscheiding in huis heeft. Scheiden in Enschede werkt samen met een team aan specialisten. Wij helpen met alle mogelijk financiële, persoonlijke en juridische vraagstukken die op uw pad kunnen komen. Scheiden in Enschede zorgt niet alleen voor een professionele echtscheiding, maar helpt u ook met de start van een nieuw begin. Vraag vandaag nog een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Afspraak maken

Scheiden op toevoeging

Scheiden op toevoeging

Wanneer u een echtscheiding wilt maar u hier niet voor kunt betalen, is het mogelijk dat de raad van Rechtsbijstand uw echtscheiding gedeeltelijk betaald. Scheiden in Enschede kan nagaan of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Het hangt van uw inkomen af of u in aanmerking komt voor deze toevoeging. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens valt kan Scheiden in Enschede zorgen dat uw echtscheiding betaald wordt op basis van de toevoeging. Echter moet u wel een aanbetaling doen.

Kom ik in aanmerking voor een toevoeging

Door de Raad voor Rechtsbijstand zal aan de hand van uw gegevens en inkomen bepalen of u recht heeft op een toevoeging. Wanneer uw inkomen onder een bepaalde grens ligt heeft u recht op een toevoeging. Op het moment dat de echtscheiding is afgerond, zal de Raad voor Rechtsbijstand bepalen of u vermogen heeft gekregen uit de echtscheiding. Hier door kan de toevoeging achteraf alsnog worden ingetrokken. Dit houdt in dat u dan alle kosten verbonden aan de echtscheiding betaalt.

Wat is de eigen bijdrage op uw toevoeging

Bij een toevoeging hoort ook altijd een eigen bijdrage. Hoeveel u bijdraagt hangt af van uw fiscaal jaar inkomen. Raad van Rechtsbijstand vergoed ook de mediation. Hierbij is de eigen bijdrage wel lager dan bij een advocaat.

Dit is tabel over de eigen bijdrage:

Alleenstaand Eigen bijdrage 2015 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.200 € 340 t/m € 25.400
€ 18.201 – € 18.900 € 412 € 25.401 – € 26.300
€ 18.901 – € 19.900 € 566 € 26.301 – € 27.600
€ 19.901 – € 21.800 € 720 € 27.601 – € 30.800
€ 21.801 – € 25.800 € 849

€ 30.801 – € 36.400

Boven de € 25.800 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 36.400